Nhượng Quyền

Thủ tục Nhượng quyền

Theo điều 20, mục 3 về Quy định chung của hoạt động nhượng quyền thương hiệu gồm có:

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của nghị định hoạt động nhượng quyền thương hiệu.

Bên chuyển nhượng bàn giao Sổ đăng ký hoạt động và thông báo bằng văn bản cho bên nhận quyền về việc đăng ký.

quy trình nhượng quyền thương hiệu

Quy trình nhượng quyền thương hiệu của một số doanh nghiệp (Ảnh: Internet)

Hồ Sơ Nhượng Quyền

Theo điều 19, mục 3 về Quy định chung của hoạt động nhượng quyền thương hiệu bao gồm:

Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu theo mẫu do Bộ Thương hiệu hướng dẫn.

Bản giới thiệu về hoạt động nhượng quyền do Bộ Thương hiệu quy định.

Hỗ trợ chi phí nhượng quyền.
Hỗ trợ chi phí nội thất.
Hỗ trợ tư vấn thiết kế layout quán.
Chính sách đào tạo nhân viên, quản lý,…
Đồng phục nhân viên.
Tư vấn chiến lược Marketing, khuyến mãi,…
Các Khoản Chi Phí
Thông thường, bên nhận nhượng quyền sẽ chịu 2 khoản chi phí cơ bản là phí hoạt động định kỳ và phí nhượng quyền ban đầu. Trước khi bạn quyết định ký kết với bên nhượng quyền nào đó, bạn nên tham khảo kỹ càng nội dung về các khoản chi phí kể trên một cách rõ ràng, chi tiết dựa trên các thông tin bên chuyển nhượng cung cấp.

Liên Hệ

Hotline: 081 7479 575
Zalo: 0817479575 Zalo: 0817479575
Facebook