Nách đen out, nách trắng in

Còn mà không bôi, thì ngồi xuống lót dép đọc hết bài này liền
Mí bà muốn biết vì sao nách bị 𝓽𝓱â𝓶, bị 𝓼ạ𝓶 thì ráng đọc cho kỹ
Còn muốn biết cách trị thâm nách thì (.) chờ bài sau tui lên cho mí bà.
Hotline: 081 7479 575
Zalo: 0817479575 Zalo: 0817479575
Facebook